Pracownia Konserwacji Zabytków AUKSO działa od początku 2009 roku.
Została stworzona przez interdyscyplinarny zespół pasjonatów z wieloletnim indywidualnym
doświadczeniem. Naczelną dewizą Firmy jest jakość pracy oraz klarowność ustaleń i zasad współpracy. 
Zapewniamy kompleksowe rozwiązania konserwatorskie, budowlane, badawcze i projektowe. 
Naszymi Klientami są zleceniodawcy państwowi, kościelni, osoby prywatne oraz firmy z Polski, Włoch,
Holandii, Belgii, Niemiec i Indii. Do prac wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, 
w tym laser do bezinwazyjnego czyszczenia kamienia, metalu i drewna oraz skaner laserowy 3D. 
Firma od początku ściśle współpracuje z Katedrą Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych
Politechniki Krakowskiej przy wdrażaniu
 specjalistycznego poliuretanowego środka kompozytowego.

W szczególności oferujemy:

 • kompleksową konserwację dzieł sztuki:
  malarstwa sztalugowego, ściennego i na podłożu drewnianym, drewnianej rzeźby polichromowanej i snycerki, 
  rzeźby i detalu kamiennego, metalu, złoceń, witraży, tkaniny, sztukaterii, cegły, tynków;
 • prace budowlane o szerokim spektrum;
 • badania konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne, ikonograficzne i historyczne;
 • opracowywanie programów badawczych i prac konserwatorskich;
 • wykonywanie wielobranżowych projektów architektonicznych i budowlanych;
 • nadzory konserwatorskie i budowlane;
 • bezinwazyjne czyszczenie obiektów kamiennych, metalowych i drewna przy użyciu lasera;
 • inwentaryzacje fotogrametryczne w postaci barwnych ortofotoplanów;
 • inwentaryzacje architektoniczne przy wykorzystaniu technologii skaningu laserowego 3D.

Firma jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia C.I.P.A. Heritage Documentation 
oraz Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD.