Miriam M. Owsiński
Prezes Zarządu, Dyrektor
Absolwent uczelni w Polsce, Włoszech i Belgii. Doktor nauk humanistycznych.
Po latach nabywania doświadczenia w zakresie zarządzania,
w 2009 roku stworzył Firmę, która w krótkim czasie zyskała renomę
i z powodzeniem funkcjonuje na rynku międzynarodowym.
Ceni profesjonalizm, lojalność i pasję.

 

Domenico Spinetti
Członek Zarządu, Wicedyrektor
Absolwent La Sapienza Università di Roma i Stanford University.
Doktor nauk technicznych.
Zarządza projektami poza granicami Polski.
Odpowiedzialny za kierowanie oddziałami Firmy na terenie Niemiec
i Włoch oraz za utworzenie nowego oddziału na terenie Azji.

 

Renata Brońka
Dyrektor Artystyczny, Kierownik Pracowni Projektowej
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
odpowiedzialna za utrzymanie najwyższego poziomu realizacji,
kieruje pracami projektowymi Firmy.

 

 

Małgorzata Pisulińska
Kierownik Pracowni Konserwacji
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
odpowiedzialna za przebieg i poziom prac konserwatorskich Firmy