konserwacja i restauracja dzieł sztuki

    prowadzenie interdyscyplinarnych badań w obiektach zabytkowych

    realizacja kompleksowych projektów budowlanych i konserwatorskich

    wdrażanie nowoczesnych technologii konserwatorskich

    doradztwo konserwatorskie